Organizator festiwalu Kygo w opałach. Pollen zalega z wypłatami, ale nie tylko

Firma Pollen – organizator festiwali, w tym festiwalu Kygo – została oskarżona m.in. o niewypłacanie pensji i bezprawne zwolnienia.

kalendarz

W niemałych tarapatach znalazł się Pollen – organizator festiwali muzycznych, w tym także festiwalu Kygo w Chorwacji. Przeciw firmie wystosowano pozew. Wśród zarzutów znalazły się m.in. brak należnych wynagrodzeń i brak ostrzeżenia o planowanych zwolnieniach.

Konsekwencje złego zarządzania

Sergio Giancaspro pozwał Network Travel Experiences i StreetTeam Software – amerykańskie spółki zależne od Pollen. Jak podaje Digital Music News, któremu udostępniono pozew, do takiego działania skłonił go brak wypłat należnych wynagrodzeń oraz zwolnienia pracowników w trybie natychmiastowym, bez ostrzeżenia i wypowiedzenia. Przyczyn takiego działania powód doszukuje się w złym zarządzaniu budżetem, który miał liczyć setki milionów. Pollen po zakończeniu dużej rundy finansowania odwołał serię intensywnie promowanych imprez, po czym trafił pod zarząd komisaryczny.

emuze.me

Według powoda, Pollen dobrze wiedział o swoich problemach finansowych już na początku roku. Problemy z wypłatą wynagrodzeń miały zdarzać się wielokrotnie. Jednak kierownictwo miało obarczać winą księgowość i “czynnik ludzki”. Od początku lipca firma zaprzestała wypłat w ogóle. Współzałożyciel i dyrektor generalny Pollen Callum Nagus-Fancey zapewniał, że to “odosobniony, jednorazowy incydent spowodowany zamknięciem transakcji z dużą firmą rozrywkową”, a Pollen w dalszym ciągu może wypełniać swoje zobowiązania finansowe.

Masowe zwolnienia

Wypłaty okazały się nie być jedynym problemem. Giancaspro twierdzi, że od kwietnia do maja zwolniono 200 pracowników. W sierpniu Network Travel Experiences miało poinformować pracowników o natychmiastowym rozwiązaniu umowy. Nie zachowali tym samym 60-dniowego okresu wypowiedzenia, o którym mówi prawo pracy i tzw. ustawa WARN – o zawiadomieniu, dostosowaniu i przekwalifikowaniu pracowników. Zwolnieni nie doczekali się także należnych po rozwiązaniu stosunku pracy wynagrodzeń oraz rekompensat.

ultra

Na tym sprawa się jednak nie kończy. Pollen podpadł także uczestnikom imprez, którzy nie mogą doprosić się zwrotów środków za odwołane wydarzenia, oraz partnerom. Firma wydała oświadczenie, w którym winą za swoją sytuację obarcza COVID i spowolnienie gospodarcze. Warto zaznaczyć, że parę dni wcześniej Live Nation pochwalił się przychodami na poziomie ponad 4 mld dolarów za drugi kwartał 2022 r. Liczba ta stanowi prawie 8-krotność sumy, jaką zanotował organizator w zeszłym roku.

emuze.me

Total
1
Shares
☕ Postawisz nam kawusię?