kontakt

Już wczoraj wspominaliśmy o tym, że ostatnie dni wokół tematu Sunrise Festival zrobiły się nadzwyczaj gorące. Organizatorzy imprezy postanowili bowiem złożyć wniosek o przedłużenie okresu dzierżawy działek w Podczelu od miasta Kołobrzeg. Początkowo sprawy szły w dobrym kierunku – i perspektywa prolongaty zdawała się być realna. Jednakże poniedziałkowe wydarzenia z łączonego posiedzenia kołobrzeskich Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Uzdrowiskowej wprowadziły niepewność w ten temat. Radni sprzeciwili się bowiem przedłużeniu o aż tak długi czas okresu dzierżawy.

Burza wokół uchwały

Sprawa ostatecznie rozwiązała się podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Kołobrzeg. W burzliwej i długiej dyskusji wziął udział między innymi Krzysztof Bartyzel, pomysłodawca i współorganizator festiwalu. Przypomnijmy, plany przedłużenia okresu dzierżawy terenu lotniska w Podczelu miały służyć stworzeniu Nadmorskiego Parku Kultury, w którym miałyby się odbywać imprezy inne niż Sunrise – takie, jak zloty motocyklowe, kabaretony czy koncerty światowych gwiazd muzyki.

Drugą istotną kwestią, która motywowała agencję MDT Production do złożenia takiego wniosku, jest temat pandemii, która wprowadziła sporą niepewność w branżę eventową.

Do uchwały były zgłaszane poprawki. Jak podaje portal okkolobrzeg.pl:

Prezydent Kołobrzegu zgłosiła autopoprawkę. Dotyczyła ona zmniejszenia terenu dzierżawy do powierzchni, którą organizator festiwalu Wschodzącego Słońca zajmuje teraz – z 49,4 hektara do 38,5.

Swoje poprawki zgłaszały też kluby radnych. Klub Nowy Kołobrzeg zaproponował krótszy okres dzierżawy – do 2024 roku.

– Nasze wątpliwości budzi bezprzetargowy tryb zawarcia umowy, mamy uwagi co do wartości tej nieruchomości, której nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zweryfikować, wiemy, że jest to bardzo atrakcyjna działka położona blisko morza – mówił Adam Hok (klub Nowy Kołobrzeg) – Nasz klub wypracował stanowisko i chcielibyśmy zaproponować przedłużenie umowy o kolejne trzy edycje, czyli do roku 2024 roku. Nie poprzemy bezprzetargowego wydzierżawienia tego terenu na 9 lat – zapowiedział radny.

Klub radnych PiS zaproponował dwie zmiany. -Trzeba lepiej gospodarować majątkiem miasta w związku z tym jako klub PiS mamy dwie propozycje – mówił Maciej Bejnarowicz, przewodniczący klubu PiS – Pierwsza dotyczy skrócenia dzierżawy do końca tej kadencji. Druga dotyczy przekazania w dzierżawę tych nieruchomości na 9 lat, ale z automatycznym wypowiedzeniem po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego z na przykład rocznym wypowiedzeniem.

Chyba nie o to chodziło…

Ostatecznie uchwała została przyjęta z poprawkami. Tym samym należące do miasta Kołobrzeg tereny lotniska w Podczelu zostały wydzierżawione organizatorom Sunrise Festival do końca sierpnia 2024 roku. Nie ulegnie zmianie również powierzchnia dzierżawionego terenu (na początku wnioskowano o powiększenie o ponad 10 hektarów, czyli o około 25% względem stanu obecnego).

Czynsz dzierżawny będzie wynosić 200 tysięcy złotych netto każdego roku + 23% VAT i podatek od nieruchomości. Będzie on naliczany od 2021 roku – gdyż, w związku z pandemią, władze Kołobrzegu odstąpiły od naliczenia opłaty.

Co to oznacza?

Decyzja Rady Miasta Kołobrzeg oznacza z pewnością spore utrudnienie w rozwoju imprezy. Krótki, bo czteroletni okres dzierżawy terenu może skutecznie odstraszyć inwestorów od zakrojonych na szeroką skalę inwestycji. Z biznesowego punktu widzenia nie ma sensu bowiem wkładać wielkie pieniądze w miejsce, które jest na dłuższą metę niepewne – wszak nie wiadomo, czy Rada Miasta zgodzi się na ponowne przedłużenie okresu dzierżawy w późniejszym czasie.

Na jutro (tj. czwartek, 8 października) planowana jest konferencja prasowa, podczas której Krzysztof Bartyzel odniesie się do dzisiejszej decyzji władz miasta.

foto: Gromysz

kontakt